ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
WAZMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


ul. Strażacka 39
43-382 Bielsko-Biała
POLAND
Phone: +48 33 818-34-85
Fax: +48 33 818-37-49


ZPU WAZMET Limited Liability Company
Ul.Strażacka 39, 43-382 Bielsko-Biała, Poland
Registered with the District Court for the city Bielsko-Biała,
VIII Business Divison oft he National Court Register under the KRS number: 0000503284
and Tax Identity Number NIP: PL5470051078;
Shared and paid in capital 150 000,00PLN.