ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
WAZMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


ul. Strażacka 39
43-382 Bielsko-Biała
POLSKA

Tel. +48 33 818-34-85
Fax: +48 33 818-37-49
Polityka Prywatności
ZPU WAZMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul.Strażacka 39, 43-382 Bielsko-Biała, Polska
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000503284; NIP: PL5470051078,
REGON: 070520015
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 150 000,00 PLN